Dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus makinalar; dokuma ve örgü vb makinelerde kullanılan ipliklerin hazırlanmasına mahsus makineler; ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar

Menü